Blog

Trypsin 0.25 % EDTA Solution 1x

توسط در بافرهای سلولی, محصولات 2019-06-12

تریپسین شامل یک پلی پپتید زنجیره ای از 223 آمینو اسید است که توسط حذف هگزاپپتید از انتهای آمین تریپسینوژن و در محل پیوند لیزین-ایزولوسین تولید می شود. توالی اسیدهای آمینه در مولکول تریپسین توسط 6 پل دی سولفید به یکدیگر متصل شده اند. به این فرم از ترپسین، بتا ترپسین گفته می شود. بتا ترپسین را می توان با اتولیز و شکست در محل اتصال لیزین-سرین به آلفا تریپسین تبدیل کرد. تریپسین عضو خانواده سریین پروتئاز است.

تریپسین پپتید ها را از سمت انتهای کربوکسیل لیزین-آرژینین می شکند. pH مطلوب برای فعالیت تریپسین 7-9 است. همچنین تریپسین می تواند اتصالات استری و آمیدی از مشتقات مصنوعی اسید آمینه را بشکند. EDTA به محلول های تریپسین به عنوان یک عامل شلاته کننده اضافه می شود که منجر به خنثی شدن یون های کلسیم و منیزیمی می شود که باعث پوشاندن پیوندهای پپتیدی هدف تریپسین می شوند. از بین بردن این یونها باعث افزایش فعالیت آنزیمی می شود.

این محصول برای جدا کردن سلولهای چسبیده به سطح کشت است. غلظت مورد نیاز تريپسين برای جدا کردن سلولها از سطح کشت، به طور عمده وابسته به نوع سلول و سن کشت است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سبد خرید