تاریخچه

13آبان1394

تاسیس شرکت

15آذر1394

استقرار در پارک علم و فناوری فارس

10آذر1395

عنوان شرکت برتر استان فارس در هفته پژوهش

21مهر1395

تولید محیط کشت های سلولی

15اسفند1395

کسب عنوان شرکت برتر پارک علم و فناوری th

17آبان1396

تولید کیت های استخراج DNA

26دی1396

کسب عنوان دانش بنیانی

23اسفند1396

تولید کیت های استخراج RNA

5اردیبهشت1397

ساخت کیت های سنتر cDNA

17تیر1397

تولید مسترمیکس ها و بافرهای مولکولی

26آبان1397

شرکت در نمایشگاه بین المللی هفته پژوهش در تهران

5اسفند1397

کسب عنوان شرکت برتر پارک علم و فناوری

15فروردین1398

تولید کیت های تشخیص مولکولی بیماری های ویروسی

25اردیبهشت1398

ساخت رنگ های پاتولوژی و سایتولوژی

بزودی

    سبد خرید