EtBr 10mg/ml

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

اتیدیم برومید (EtBr) یکی از رایج ترین رنگ های اسید نوکلئیک برای الکتروفورز ژل PAGE یا ژل آگارز است. فلورسانس EtBr پس از اتصال به RNA دو رشته و 21 برابر و پس از اتصال به DNA دو رشته ای افزایش25 برابر افزایش می یابد به طوری که رنگ بری پس زمینه در غلظت کم رنگ (10 میکروگرم در میلی لیتر) ضروری نیست. اتیدیم برومید در بسیاری از آزمایشات فلورومتریک برای اسیدهای نوکلئیک استفاده می شود. همچنین نشان داده شده است که به DNA تک رشته و DNA سه رشته ای نیز متصل می شود. از آنجا که EtBr قادر به اتصال به DNA است، بنابراین EtBr مهار کننده DNA پلیمراز می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سبد خرید