dNTP Mix 10mM

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

مخلوط DNTP یک محلول آماده مصرف برای ساده تر کردن کار و نیز کاهش آلودگی در حین کار می باشد. این مخلوط دارای نمک و نیزmM 10 از هر کدام از dATP، dCTP، dGTP و dTTP و نیز 5/7 pH می باشد که غلظت نهایی نوکلئوتیدها Mm 40می باشد. بنابراین ا میکرولیتر از این مخلوط در 50 میکرولیتر از مخلوط واکنش اعث ایجاد غلظت نهایی 200 میکرومولار از هر کدام از dNTP می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سبد خرید