بافرهای ملکولی

T.A.E Buffer 50X

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

هر دو نوع بافر به عنوان بافر برای الکتروفورز DNA یا RNA بکار می روند تفاوت زیادی در کارایی آنها وجود ندارد و صرفا برای تامین قدرت یونی محیطی که در داخل آن الکتروفورز صورت می گیرد کاربرد دارند.در غیاب یونها اسیدهای نوکلئیک هیچ گونه حرکتی نخواهند داشت به همین دلیل به جای آب مقطر، […]

Tris EDTA (TE Buffer)

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

بافر TE یک محلول بافری رایج در زیست شناسی مولکولی، به ویژه در روش هایی که شامل DNA، cDNA یا RNA است. “TE” از Tris (یک بافر PH رایج) و EDTA (یک مولکول که کاتیون هایی مانند Mg2 + را شلاته می کند) تشکیل شده است. هدف از بافر TE حل کردن DNA یا RNA […]

T.B.E Buffer 10X

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

هر دو نوع بافر به عنوان بافر برای الکتروفورز DNA یا RNA بکار می روند تفاوت زیادی در کارایی آنها وجود ندارد و صرفا برای تامین قدرت یونی محیطی که در داخل آن الکتروفورز صورت می گیرد کاربرد دارند.در غیاب یونها اسیدهای نوکلئیک هیچ گونه حرکتی نخواهند داشت به همین دلیل به جای آب مقطر، […]

Mineral Oil

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

روغن معدنی یک مایع بی رنگ و با درجه بیولوژی مولکولی است که عمدتا برای پوشاندن مخلوط واکنش PCR استفاده می شود. این کار باعث جلوگیری از تبخیر مخلوط PCR در طی چرخه حرارتی با دستگاه فاقد درب با قابلیت دمای بالا می شود. به طور کلی در آزمایشگاه ها برای تهیه محیط کشت های […]

MgCl₂ 50mM

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

محلول کلرید منیزیم برای بهینه سازی غلظت یون منیزیم در PCR مورد استفاده قرار می گیرد. 50 میلی مولار MgCl2 غلظت مناسب برای بیشتر آزمایشات مولکولی است. استفاده از 1 میکرولیتر از این محلول در یک واکنش 50 میکرولیتری منجر به غلظت نهایی 1 میلی مولار Mg2+ می شود.

EtBr 10mg/ml

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

اتیدیم برومید (EtBr) یکی از رایج ترین رنگ های اسید نوکلئیک برای الکتروفورز ژل PAGE یا ژل آگارز است. فلورسانس EtBr پس از اتصال به RNA دو رشته و 21 برابر و پس از اتصال به DNA دو رشته ای افزایش25 برابر افزایش می یابد به طوری که رنگ بری پس زمینه در غلظت کم […]

Color Taq 2x Master Mix Red-Mgcl2

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

CBSA Master Mix یک بافر PCR آماده با قدرت همانندسازی بالا است که حاوی MgCl2, dNTPs,taq DNA Polymerase بافر مخصوص PCR و دیگر اجزای لازم برای PCR می باشد. مزایای استفاده از CBSA Master Mix: صرفه جویی در زمان آماده سازی PCR کیفیت بالاتر PCR در مقایسه با میکس های PCR معمول حساسیت بالاتر نسبت […]

Loading Buffer (6X) Red & Blue

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

این بافر جهت نمایان شدن و بارگذاری محصول PCR و لود کردن آن در ژل الکتروفورز آگارزکاربرد دارد. در هنگام حرکت محصول PCR از قطب منفی الکتروفرز به سمت قطب مثبت در درون ژل آگارز رنگ تیره به همراه رنگ روشن میزان حرکت قطعه DNA بر روی ژل آگارز را نشان می دهد.

dNTP Mix 10mM

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

مخلوط DNTP یک محلول آماده مصرف برای ساده تر کردن کار و نیز کاهش آلودگی در حین کار می باشد. این مخلوط دارای نمک و نیزmM 10 از هر کدام از dATP، dCTP، dGTP و dTTP و نیز 5/7 pH می باشد که غلظت نهایی نوکلئوتیدها Mm 40می باشد. بنابراین ا میکرولیتر از این مخلوط […]

Taq DNA Polymerase

توسط در بافرهای ملکولی, محصولات 2019-06-12

Taq Polymerase، یک پلی مراز مقاوم در برابر حرارت است که برای واکنش PCR و تکثیر DNA کاربرد دارد. برای اولین بار از باکتری Thermus aquaticus که در چشمه های آب گرم زندگی می کند جدا گردید . Taq پلی مراز اولین آنزیمی بود که به عنوان آنزیم پایدار در حرارت ناشی از عملیات PCR […]

    سبد خرید