کیت استخراج DNA

Bactria Mini Kit DNA Extraction With Proteinase K

توسط در کیت استخراج DNA, محصولات 2019-06-12

گروه بیولوژی مولکولی این مرکز جهت کاستن از هزینه و زمان آزمایشات و همچنین بالا بردن کیفیت اقدام به طراحی و تولید انواع کیت های استخراج DNA از انواع نمنه های زیستی نموده است. مزایای این کیت ها عبارت است از : استخراج DNA از نمونه های خونی و سلولی و بافتی با بالاترین کیفیت […]

Tissue Mini Kit DNA Extraction With Proteinase K

توسط در کیت استخراج DNA, محصولات 2019-06-12

گروه بیولوژی مولکولی این مرکز جهت کاستن از هزینه و زمان آزمایشات و همچنین بالا بردن کیفیت اقدام به طراحی و تولید انواع کیت های استخراج DNA از انواع نمنه های زیستی نموده است. مزایای این کیت ها عبارت است از : استخراج DNA از نمونه های خونی و سلولی و بافتی با بالاترین کیفیت […]

    سبد خرید