تقدیرنامه

شرکت برتر دانش بنیان توسط استانداری فارس در سال 1395
شرکت فناور برتر توسط پارک علم و فناوری فارس در سال 1395
قدردانی به مناسبت حضور درهفته پژوهش در دی ماه 1395 توسط دبیر اجرایی
شرکت نو آور پارک علم و فناوری فارس در سال 1397
لوح تقدیر از پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1397
کارمند پژوهشگر برتر پژوهشگران جوان و نخبگان 1397
    سبد خرید